Program konferencji
Kliknij w ikonę aby pobrać program w wersji *.pdf
Organizator zastrzega prawo do zmian w programie.
 
Uczestnicy Konferencji otrzymają 13 pkt edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.