OPŁATA KONFERENCYJNA
   
100 zł brutto (81,30 zł netto)

opłata zawiera:
► dostęp do sesji naukowych
► dostęp do wirtualnej strefy firmowej
► certyfikat uczestnictwa

► możliwość powrotu do nagrań sesji naukowych do 30.11.2020 r.
   
 
ZAREJESTRUJ SIĘWARUNKI ANULACJI
Anulacji zgłoszenia można dokonać tylko w formie pisemnej na adres mailowy kknap@grupabachleda.pl
W wiadomości prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę obliczoną na podstawie zaakceptowanych podczas rejestracji warunków anulacji zgłoszenia
anulacja do 90 dni przed rozpoczęciem Konferencji - brak kosztów
anulacja między 90-70 dni przed rozpoczęciem Konferencji - koszty w wysokosci 30% kwoty
anulacja między 70-40 dni przed rozpoczęciem Konferencji - koszty w wysokości 50% kwoty
anulacja między 40-14 dni przed rozpoczęciem Konferencji - koszty w wysokości 75% kwoty
anulacja poniżej 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji - koszty w wysokości 75% kwoty


DANE KONTA
Bachleda Kongresy Eventy Sp. z o. o.
ul. Krupówki 29, 34-500 Zakopane
nazwa banku: Santander Bank Polska S. A.
nr konta: 66 1090 1838 0000 0001 1926 0858
Tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę konferencji
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy tytuł przelewu uniemożliwi jednoznaczną identyfikację Uczestnika